NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ATUNCI CÂND ACHIZIȚIONAȚI PRODUSE DE PE WWW.SOCIETYREVOLUTION.RO, CÂND ACCESAȚI WEBSITE-UL, CÂND POSTAȚI UN COMENTARIU SAU CÂND NE SCRIEȚI UN MESAJ ȘI CÂND VĂ ÎNSCRIEȚI LA NEWSLETTER-UL NOSTRU

Această notă de informare privește modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal când achiziționați produse de pe website-ul www.societyrevolution.ro, când vă înscrieți la newsletter sau când navigați pe website.

Sunt informații importante, de aceea vă rugăm să le citiți cu atenție.

Pe scurt, aici veți găsi informații despre:

Site-ul Societyrevolution.ro (denumit în cele ce urmează „site-ul” sau „website-ul”) este deținut și operat de SOCIETY REVOLUTION HUB SRL, cu sediul în București, Sectorul 2, Calea Moșilor nr. 302, Camera nr. 1, Bloc 54, Etaj 7, Ap. 26, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4097/19.03.2020, având CUI 42424761, reprezentată legal de Natașa Monica David, având calitatea de Administrator.

Pentru orice informații referitoare la modul în care prelucrăm date cu caracter personal, ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected].

Colectăm informații despre dumneavoastră în următoarele situații:

A. Când plasați o comandă pe website, avem nevoie de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor și vă solicităm să ni le comunicați în formularul de comandă

Când plătiți online, prin card bancar, va fi necesar să introduceți date despre numărul cardului, parola, data validității cardului, care vor fi prelucrate de furnizorul de servicii de procesare de plăți, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități și acesta se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online. Niciuna din informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cardului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Societyrevolution.ro.

B. Când vă înscrieți la newsletter sau când postați un comentariu pe website, colectăm numele și adresa dumneavoastră de e-mail, necesare pentru transmiterea newsletter-ului și pentru securitatea website-ului în cazul mesajelor spam.

C. Când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin intermediul formularului de pe website, colectăm numele, telefonul adresa dumneavoastră de e-mail, necesare pentru a vă răspunde la mesaj.

D. Când accesați website-ul, chiar fără plasarea unei comenzi sau fără înscrierea la newsletter ori fără plasarea unui comentariu, colectăm date despre IP-ul dvs. și comportamentul dvs. pe site-ul nostru web – de care avem nevoie pentru a vedea cum funcționează site-ul nostru web, care sunt paginile care sunt cele mai interesante, care sunt țările de unde provin vizitatorii noștri, care browser este cel mai folosit și dacă accesați site-ul nostru web de pe un computer sau un dispozitiv mobil, pentru a vă oferi cele mai bune informații și produse. Pentru a face toate acestea, folosim Google Analytics, iar datele dvs. vor fi stocate pe serverele Google din Irlanda.

Cu toate acestea, pentru a vă proteja confidențialitatea, vom folosi instrumentele Google pentru anonimizarea IP-ului dvs. În acest fel, Google nu vă poate identifica în alt scop decât realizarea de rapoarte privind modul în care funcționează website-ul nostru.

Folosim și cookie-uri. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie-uri aici .

A. Când plasați o comandă pe website

Colectăm datele dumneavoastră în scopul de a încheia contractul de achiziționare a bunurilor de pe website și pentru a ne îndeplini obligația de livrare a produselor și de a vă emite documentele care atestă plata (bon, factură).

Ca urmare, temeiul legal este intrarea într-un contract și executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea contractului de achiziționare a produselor de pe site. Acest temei al prelucrării este prevăzut de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Pentru că avem nevoie de datele dumneavoastră pentru a face demersurile necesare pentru a încheia contractul de achiziționare și livrare a bunurilor, legea prevede că nu este necesar să vă cerem consimțământul în mod expres pentru prelucrarea acestor date.

Puteți refuza să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea refuzul dumneavoastră de a furniza informații necesare pentru a vă contacta pentru încheierea contractului și pentru a ne executa obligațiile din contract va determina imposibilitatea de a vă livra bunurile.

De asemenea, avem nevoie de datele dumneavoastră pentru plata serviciilor noastre, cum ar fi informații fiscale, temeiul legal al prelucrării fiind obligația noastră de a ne conforma cerințelor legale. Acest temei este prevăzut de articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate să determine, după caz, imposibilitatea de a vă oferi produsele pentru care este obligatorie prelucrarea datelor (facturarea este obligatorie).

B. Când vă înscrieți la newsletter

Colectăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite informații despre produsele și ofertele noastre. Colectăm adresa doar cu consimțământul dumneavoastră, ca urmare temeiul de drept este articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul (UE) nr. 2016/679. De asemenea, stocăm datele atunci când postați comentarii, în același temei de drept.

Este important să știți că vă puteți retrage consimțământul oricând, prin apăsarea butonului Dezabonare din e-mailurile pe care le primiți de la noi.

Retragerea consimțământului va avea ca rezultat că nu veți mai primi e-mailuri de la noi după dezabonare, dar nu va avea efect asupra comunicărilor pe care le-ați primit înainte de dezabonare, acelea fiind legale în baza consimțământului exprimat inițial, când v-ați înscris la newsletter. Totodată, ne puteți solicita ștergerea comentariului prin adresarea unui e-mail la adresa de contact.

C. Când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin intermediul formularului de pe website

Scopul colectării datelor dumneavoastră este interesul nostru legitim de a vă răspunde solicitărilor.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

D. Când navigați site-ul nostru

Scopul colectării datelor dvs. este interesul nostru legitim de a cunoaște performanțele site-ului nostru web, de a observa cum putem oferi informații și produse mai bune clienților noștri, de a observa tendințele și de a identifica problemele cu sistemul nostru de navigație, paginile noastre sau serverul nostru, inclusiv privind atacurile cibernetice.

Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

Datele vor fi păstrate timp de 10 ani de la ultima comandă, pentru a permite apărarea oricărui drept în instanță, iar datele dumneavoastră vor fi stocate timp de 50 de ani în scopuri de arhivare a documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative.

Dacă sunteți înscris la newsletter sau postați comentarii, păstrăm adresa dumneavoastră de e-mail până la momentul la care vă retrageți consimțământul, prin apăsarea butonului Dezabonare din e-mailurile primite de la noi sau prin solicitarea de ștergere a comentariului.

Datele privind ip-ul vor fi și comportamentul pe site, precum și numărul de telefon, numele și adresa de e-mail când ne contactați pentru orice altă solicitare, cu excepția plasării de comenzi, vor fi păstrate timp de 5 ani.

Putem divulga datele dumneavoastră către societatea de contabilitate, servicii de curierat, societatea de avocatură, societăților sau altor persoane fizice ori juridice cu care colaborăm, atunci când divulgarea este necesară pentru realizarea activităților din contractul de livrare a bunurilor, precum și oricăror autorități ale statului, la solicitarea acestora sau pentru apărarea unui drept în instanță.

De asemenea, atunci când plătiți online, prin card bancar, va fi necesar să introduceți date despre numărul cardului, parola, data validității cardului, care vor fi prelucrate de furnizorul de servicii de procesare de plăți, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități și acesta se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online. Niciuna din informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cardului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Societyrevolution.ro.

În ceea ce privește adresa dumneavoastră de e-mail atunci când sunteți înscris la newsletter, o putem comunica acelor companii care asigură serviciul de transmitere e-mail.

Informațiile personale pot fi prelucrate de către societăți partenere care operează în afara Spațiului Economic European pentru scopurile menționate mai sus.

Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal unor astfel de persoane, avem obligația de a lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul informațiilor vă protejează în mod corespunzător informațiile personale. Aceste măsuri includ încheierea cu aceștia a unor acorduri contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

  1. Dreptul de a fi informat (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a ști cine, cum și în ce modalitate vă prelucrează datele cu caracter personal.
  2. Dreptul de acces la date (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective si la informații privind modalitatea în care vă prelucrăm datele.
  3. Dreptul la rectificare (prevăzut de art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a ne cere să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate.

Aveți acest drept atunci când: (a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, (b) v-ați retras consimțământul și nu mai există alt temei legal pentru prelucrare, (c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea sau (4) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal.

  1. Dreptul la restricționarea prelucrării (prevăzut de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării, atunci când se aplică unul din cazurile următoare: (a) contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (c) în cazul în care nu mai era nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; (d) în cazul în care vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
  2. Dreptul la portabilitatea datelor (prevăzut de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care noi le prelucrăm în temeiul unui contract sau al consimțământului, prin mijloace automate. Aveți dreptul de a primi aceste informații într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea noastră.
  3. Dreptul la opoziție (prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, mai ales atunci când le folosim având ca temei legal consimțământul dumneavoastră.
  4. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă.
  5. Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: [email protected], tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii dumneavoastră. Când această perioadă va fi extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivul pentru care am prelungit termenul.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale, din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă identifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale, din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. Vă vom informa despre această situație și vă vom oferi posibilitatea de a furniza, dacă este cazul, informații suplimentare pentru a vă identifica.

Pentru orice solicitări, ne puteți scrie la [email protected].